REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH

PRZEZ NAS USŁUG

ZAMÓWIENIA

Zamawianie zdjęć odbywa się drogą elektroniczną, poprzez email. Sposób ustalenia zakresu prac ustalany jest albo poprzez email, telefon lub Gadu-Gadu (w sposób jaki Państwu najbardziej odpowiada).
REALIZACJA ZLECEŃ

Po ustaleniu zakresu prac przystępujemy do realizacji zlecenia. Czas jego wykonania wynosi 3 dni od momentu przesłania do nas materiałów. W razie większego zlecenia termin realizacji ustalamy indywidualnie z klientem. Ustalany jest także sposób przesłania gotowych prac. Mogą być przesłane drogą mailową w postaci plików graficznych lub pocztową jako na nośniku cyfrowym a także w postaci gotowych odbitek lub wydruków pod wskazany przez zamawiającego adres.

DOSTARCZANIE ZDJĘĆ

Po wykonaniu ustalonych prac, przesyłamy na adres mailowy klienta wersję z naniesionym znakiem wodnym. Wysłane jest to w takiej formie aby istniała możliwość zapoznania się z naniesionymi przez nas zmianami. Zawsze można zaproponować inna formę, sposób wykonania zdjęć, nanieść swoje uwagi. Uwagi nanosimy niezwłocznie po Państwa kontakcie z nami i wysyłamy ponownie.
PŁATNOŚCI

Po zaakceptowaniu wykonanych przez nas prac, przelewacie Państwo ustaloną w zleceniu kwotę na podane w dziale KONTAKT konto bankowe. Niezwłocznie po zaksięgowaniu u nas przelewu, przesyłamy do Państwa wykonane przez nas prace w formie wcześniej ustalonej.. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od dnia wysłania prac zamówienie uważamy za anulowane
REKLAMACJE

W przypadku gdy nasza usługa nie spełni Państwa oczekiwań, w ciągu 7 dni od daty otrzymania materiałów istnieje możliwość jej zareklamowania. Gdy reklamacja okaże się uzasadniona, przelejemy na podane przez Państwa konto całą kwotę na jaką była wyceniona usługa.
DANE OSOBOWE

Dane osobowe klientów chronione są poprzez Ustawę o ochronie danych osobowych.
Powierzone przez klientów dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, telefon kontaktowy, wizerunki umieszczone na projektach klientów, będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez klienta, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i/lub obrony przed roszczeniami ze strony klientów.
Informacje o klientach uzyskane w trakcie przebiegu zamówienia nie są udostępnione żadnym osobom trzecim, oraz osobom nieupoważnionym.
Dane te nie są również wykorzystywane do celów marketingowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII

Przesłane do nas fotografie nie są wykorzystywane w innych celach niż określone w zamówieniu.
Zdjęcia również nie są udostępniane osobom trzecim.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uzyskamy zgadę od klienta i w takim wypadku w dokumencie jest ściśle wymienione do jakich celów może być wykorzystane dane zdjęcie.
Zazwyczaj jest to zgoda na umieszczenie zdjęcia w galerii.
PRAWA AUTORSKIE

Niektóre zdjęcia zostały wykorzystane jedynie w celach pokazowych i nie są wykorzysytwane do celów komercyjnych.

PRAWA AUTORSKIE PRZESŁANYCH DO NAS ZDJĘĆ

Klient przesyłając do nas fotografie bądź materiały graficzne oświadcza, iż ma do nich pełne prawo i nie naruszają one żadnych praw osób trzecich. Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które naruszają prawa osób trzecich. Powierzonych nam fotografii oraz innych materiałów jak i efektów końcowych naszych prac nie udostępniamy osobom trzecim, chyba, że Państwo udzielą na to zgody.

PRAWA AUTORSKIE WYKONANYCH PRZEZ NAS PRAC

Prezentowane zdjęcia i grafiki są prezentacją naszych umiejętności. Zastrzegamy sobie do nich wszelkie prawa! Kopiowanie, reprodukcja, modyfikowanie oraz wykorzystywanie zdjęć umieszczonych na stronie www.fotoartweb.pl w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody autora jest zabronione!

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie na wykonane przez nas prace na zlecenie klientów  i nie mogą być one wykorzystywane w celach komercyjnych i zarobkowych bez naszej pisemnej zgody

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting