RETUSZ ZDJĘĆ

P O P R A W I A N I E   W Y G L Ą D U   P R O D U K T Ó W

NA FOTOGRAFIACH PRODUKTOWYCH, ZDJĘCIACH REKLAMOWYCH I ARANŻACJACH

 

Poprawianie wyglądu przedmiotów prezentowanych na fotografiach produktowych, zdjęciach reklamowych i aranżacjach. Retusz może obejmować przedmioty prezentowane na fotografiach oraz modeli, modelki i tło. Retusz obejmuje w zależności od potrzeb: usuwanie zarysowań, brudów, niedoskonałości, wygładzanie powierzchnie, poprawa tonalna i kolorystyczna itp.

Wygładzanie tkanin jest możliwe tylko przy materiałach bez wzorów.

PONIŻEJ KILKA PRZYKŁADÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting