KLAUZULA RODO


Administratorem danych osobowych jest:

Smileworld Mariusz Jasiak ul. Piaskowa 15/24 65-204 Zielona Góra, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane osobowe klientów chronione są poprzez Ustawę o ochronie danych osobowych.


Powierzone przez klientów dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, telefon kontaktowy, wizerunki umieszczone na projektach klientów, będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez klienta, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i/lub obrony przed roszczeniami ze strony klientów.


Informacje o klientach uzyskane w trakcie przebiegu zamówienia nie są udostępnione żadnym osobom trzecim, oraz osobom nieupoważnionym.


Dane te nie są również wykorzystywane do celów marketingowych.


Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadań wynikających ze współpracy biznesowej.

Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


SMILEWORLD

Mariusz Jasiak

ul. Piaskowa 15/24

65-204 Zielona Góra

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting